سیب بازار ارومیه برای نابینایی چشم مناسب است

اما بسیاری از آنها توسط باغداران خانگی و کشاورزانی که مستقیماً به بازارهای محلی می فروشند حفظ شده اند. سیب بازار ارومیه بسیاری از ارقام غیر معمول و مهم محلی با طعم و ظاهر منحصر به فرد خود وجود دارند.

کمپین های حفاظت از سیب در سراسر جهان به وجود آمده است تا از این گونه ارقام محلی در برابر انقراض محافظت کنند.

در بریتانیا، ارقام قدیمی مانند هنوز از نظر تجاری مهم هستند، حتی اگر طبق استانداردهای مدرن آنها کم بازده و مستعد ابتلا به بیماری باشند.

بسیاری از سیب ها به راحتی از دانه ها رشد می کنند. با این حال، بیشتر از بیشتر میوه های چند ساله، سیب باید به صورت غیرجنسی تکثیر شود تا شیرینی و سایر ویژگی های مطلوب والدین به دست آید.

زیرا سیب های نهال نمونه ای از هتروزیگوت های افراطی هستند، به این دلیل که به جای به ارث بردن ژن از والدین خود برای ایجاد یک سیب جدید با ویژگی های والدین، در عوض تفاوت قابل توجهی با والدین خود دارند، شاید برای رقابت با بسیاری از آفات.

 

ارقام تریپلوئید دارای یک مانع تولید مثلی اضافی هستند به این صورت که سه مجموعه کروموزوم نمی توانند به طور مساوی در طول میوز تقسیم شوند و باعث جداسازی نابرابر کروموزوم ها (آنئوپلوئید) می شود.

حتی در مواردی که گیاه تری پلوئید می تواند دانه تولید کند (سیب نمونه ای است)، به ندرت اتفاق می افتد و نهال ها به ندرت زنده می مانند.

از آنجایی که سیب وقتی به عنوان بذر کاشته می شود، مولد واقعی نیست، اگرچه قلمه ها می توانند ریشه داشته باشند و رشد کنند و ممکن است یک قرن زنده بمانند، معمولاً از پیوند استفاده می شود.

پایه مورد استفاده برای پایین پیوند را می توان برای تولید درختان با اندازه های مختلف و همچنین تغییر مقاومت در زمستان، مقاومت به حشرات و بیماری ها و ترجیح خاک درخت حاصل انتخاب کرد.

از پایه های کوتوله می توان برای تولید درختان بسیار کوچک (با ارتفاع کمتر از 3 متر یا 10 فوت در زمان بلوغ) استفاده کرد که سال ها زودتر از درختان سایز کامل در چرخه زندگی خود میوه می دهند و برداشت آسان تر است.

ریشه های کوتوله درختان سیب را می توان تا 300 سال قبل از میلاد مسیح در ایران و آسیای صغیر ردیابی کرد. اسکندر مقدونی نمونه هایی از درختان سیب کوتوله را به لیسیوم ارسطو فرستاد.