دستگاه فشار خون استار تعداد گلبولهای سفید را مشخص می کند

در زمان خرید، هر دستگاه فشار خون کالیبره شده است. اندازه گیری مکرر فشار خون می تواند مکانیسم های دستگاه فشار خون را مختل کند، که می تواند برای فردی که از دستگاه فشار خون استفاده می کند بسیار بد باشد.

خرید کدام دستگاه فشار خون را به شما توصیه می کنیم؟

توصیه می کنیم یک دستگاه فشار خون استار سخنگو 6051 خریداری کنید که از نظر بالینی تایید شده است و بنابراین می تواند اندازه گیری های دقیق را نشان دهد.

با این حال، در واقع یک دستگاه فشار خون معیوب است، به این معنی که درمان از دست رفته و بیمار دارو را بیهوده مصرف می کند.

خود را در یک موقعیت راحت قرار دهید (پاها یا مچ پاها را روی هم قرار ندهید)، به پشتی صندلی تکیه دهید، استراحت کنید و 3 تا 5 دقیقه استراحت کنید.

مرحله دوم
قبل از زدن کاف، تمام لباس های تنگ را بردارید و مطمئن شوید که لبه پایینی کاف 2 تا 3 سانتی متر بالاتر از چاله آرنج باشد و همچنین، کاف نباید خیلی سفت باشد (با قرار دادن نوک انگشت خود در زیر آن می توانید آن را تست کنید).

دستگاه فشار خون استار سخنگو 6051

مرحله سوم
ساعد خود را روی سطح صاف میز (در سطح قلب خود) قرار دهید و ثابت بمانید و در تمام مدت (از مرحله اول تا سوم) باید کاملاً آرام باشید، به این معنی که در طول آماده شدن برای اندازه گیری و خود اندازه گیری نباید با اعضای خانواده صحبت کنید.

همیشه در زمان مشخصی از روز اندازه گیری کنید (طبق توصیه پزشک).

این می تواند هر روز صبح، در طول روز (به طور منظم) یا هر شب باشد، اما ذکر این نکته ضروری است که فقط یک دست را انتخاب کرده و اندازه گیری ها را روی همان دست تکرار کنید، زیرا ممکن است نتایج اندازه گیری دست چپ و راست متفاوت باشد و همچنین، اگر می خواهید اندازه گیری را تکرار کنید، باید حداقل 2-3 دقیقه قبل از باد کردن مجدد کاف صبر کنید.

اگر مطمئن نیستید که چه زمانی فشار خون بالاست و چه زمانی پایین است و فرکانس نبض در یک فرد سالم چقدر باید باشد، توصیه می کنیم مقاله فشار خون را بخوانید – بدانید که چرا باید به طور مرتب آن را چک کنید!