تحقیقات بر روی نبات آموزش و میز گرد تسهیل شده و پیامد منفی

تحقیقات اخیر که نقش و سهم آب نبات را در رژیم غذایی و اثرات احتمالی آن بر نشانگرهای زیستی سلامت مورد بررسی قرار می دهد، این دیدگاه را که آب نبات ممکن است با افزایش نرخ چاقی و خطرات سلامتی مرتبط باشد، به چالش می کشد.

گروهی از متخصصان در تغذیه رفتاری، علوم تغذیه و آموزش تغذیه در یک میزگرد تسهیل شده برای بررسی ارتباط بین مصرف معمول آب نبات و نتایج سلامت شرکت کردند.

عوامل موثر بر مصرف نبات چوبی  آب نبات، از جمله پیامدهای منفی بالقوه محدودیت؛ و راهکارهای موثر برای ترویج مصرف متوسط آب نبات.

این بحث همچنین شکاف هایی را در تحقیقات موجود و همچنین فرصت های تحقیقاتی و آموزشی آتی در زمینه تغذیه رفتاری شناسایی کرد.

داده های مصرف غذا در سراسر کشور از آنچه در آمریکا می خوریم (WWEIA)، جزء یادآوری رژیم غذایی NHANES 2007-2008 و 2009-2010، برای تخمین نسبت جمعیت ایالات متحده که مصرف آب نبات، متوسط مصرف آب نبات و سرانه را گزارش می کنند، استفاده شد.

سهم آب نبات و نبات زعفرانی قم در دریافت انرژی، چربی کل، چربی اشباع شده و قندها (کل و اضافه شده) (11-14).

آب نبات حاوی شکلات و آب نبات بدون شکلات (به استثنای آدامس) با استفاده از دسته بندی WWEIA مربوطه شناسایی شد (15).

برآوردها بر اساس مصرف آب نبات گزارش شده در روز اول یادآوری رژیم غذایی NHANES بود و برای جمعیت همه آمریکایی‌های 2 سال، 2 تا 18 سال و بالای 19 سال ایجاد شد.

نتایج نشان می‌دهد که 26 درصد از آمریکایی‌های بالای 2 سال در یک روز آب‌نبات مصرف می‌کنند.

در میان جوانان 2 تا 18 ساله، 31 درصد مصرف آب نبات و  نبات چوبی اصفهان را در یک روز معین گزارش کردند (جدول 1).

در یک روز مصرف آب نبات، مصرف کنندگان آب نبات گزارش دادند که به طور متوسط حدود 40 گرم آب نبات (176 کیلو کالری) می خوردند (داده ها نشان داده نشده است).

سرانه مصرف آب نبات و نبات شاخه ای ، که شامل مصرف کنندگان و غیرمصرف کنندگان آب نبات می شود، نشان دهنده مصرف معمولی آب نبات در یک روز معین در کل جمعیت است.

مصرف سرانه آب نبات در همه آمریکایی ها 10 گرم در روز بود (جدول 1)، که تفاوت قابل توجهی با مصرف سرانه 10.3 گرم در روز در WWEIA، NHANES 2003-2006 ندارد، که نشان می دهد مصرف آب نبات ثابت مانده است.

 • منابع:
  1. Candy Consumption Patterns, Effects on Health, and Behavioral Strategies to Promote Moderation
 • تبلیغات: 
  1. نکات مهم برای خرید رنگ اپوکسی زینک ریچ برای استخر
  2. آیا می دانستید ترشی باعث بی خوابی می شود
  3. شهاب سنگهایی از جنس شیشه ساختمان کشف شد.
  4. دستگیری قنادی که شیرینی های خود را با خاک اره درست می کرد