با عسل عناب در ۲ ماه ۱۰ کیلو وزن کم کنید

تأثیر عسل در دیابت نیز آشکار می شود و در این حالت دیگر اندام ها قادر به استفاده درست از قند نیستند، زیرا انسولین لازم که از سلول های خاص پانکراس منشاء می گیرد، وجود ندارد.

عسل عناب خراسان جنوبی یک داروی عالی برای بهبود سریع خستگی و خستگی و همچنین برای نقاهت پس از بیماری های جدی است.

بدن غرق در قند است که می تواند آنقدر در خون انباشته شود که به کلیه ها رفته و در ادرار ظاهر شود و دیابت قاطع‌ترین دلیل است که نشان می‌دهد این میزان قند نیست که مهم است، بلکه ماده برای پردازش آن است.

اگر به فرد دیابتی انسولین بدهیم، قند خون پایین می آید، زیرا در این صورت اندام ها آن را دریافت می کنند، اما اگر قند خورده شود، حتی بیشتر از یک فرد سالم در خون افزایش می یابد.

در این صورت باید در مصرف عسل احتیاط کرد که البته در برخی موارد امکان پذیر است و حتی با وجود این بیماری، باید با پزشک مشورت کنید.

با این حال، نتایج آزمایش های متعدد تأیید می کند: اگر عسل بخورید، قند خون هم در افراد سالم و هم در اکثر افراد دیابتی کاهش می یابد و به سختی هیچ توضیح دیگری برای این وجود ندارد جز اینکه عسل باید دارای موادی باشد که اجازه می دهد قند راحت تر هضم شود.

عسل عناب خراسان جنوبی

اگر به هر دیابتی بدون تمایز توصیه به خوردن عسل شود، مطمئناً هنوز نارس خواهد بود و اما شکی نیست که قند خون قبل و بعد از مصرف عسل باید کنترل شده و با توافق با پزشک در مورد آن تصمیم گیری شود.

عسل می تواند ظرفیت کاری و استقامت را در حین کار افزایش دهد، همانطور که با آزمایش های سخت بر روی انسان و حیوان، چه کار فیزیکی و چه فکری، ثابت شده است.

عسل برای کودکان اثر مفیدی دارد و یک قاشق عسل (دو بار در روز عسل در شیر گرم، از یک قاشق چای خوری تا یک قاشق غذاخوری شروع می شود) خون سازی را تحریک می کند و گونه های بچه ها به سرعت قرمز شد.

پس از چند هفته، تقویت عمومی و افزایش وزن مشاهده می شود و کودکان پیشرفت می کنند و نشاط می یابند.

در نهایت نشان داده شده است که استفاده از عسل باعث افزایش مقاومت در برابر بیماری های عفونی می شود، بنابراین عسل به پیشگیری از بیماری ها کمک می کند.