با خوردن پودر دارچین عفونت ریه را از بین ببرید

یک مطالعه جدید که اثر عصاره لیوفیلیزه پوست را بر دمانس ناشی از استرپتوزوسین در جوندگان ارزیابی کرد، به این نتیجه رسید که گروه تیمار شده با LCZE در مدل ماز آبی موریس عملکرد بهتری داشتند و تمایز بین یک شی آشنا و یک شی جدید را بهبود بخشیدند.

آزمون تشخیص شیء دارچین حاوی مواد شیمیایی گیاهی است که توانایی مغز را برای استفاده از گلوکز افزایش می دهد این حتی با کاهش نشانگرهای استرس اکسیداتیو مانند مالون دی‌آلدئید در موش‌هایی که از قبل با عصاره CZ در موش‌های تحت درمان با اسکوپولامین استفاده شده بودند، نشان داده شده است.

توانایی آن در بهبود مقاومت به انسولین نیز مکانیسم مهمی است که به موجب آن تغییرات ناشی از آلزایمر در مغز را محدود می کند و همچنین سیگنال دهی انسولین مغز را تعدیل می کند.

جزء سینامالدئید پودر دارچین گلها مسئول فعالیت ضد میکروبی آن است این می تواند رشد لیستریا و اشرشیاکلی را در محصولات غذایی مهار کند و در نتیجه ماندگاری آنها را تقویت کند.

پودر دارچین

در یکی از مطالعات اثر دارچین بر روی ارگانیسم‌های مختلف مانند باکتری استافیلوکوکوس اورئوس، قارچ‌های و گونه‌های مخمری مورد بررسی قرار گرفت که ترکیب آن به همراه روغن میخک در مقابله با آن موثر بوده است.

روغن دارچین دارای اثر ضد میکروبی در محدوده 10-150 میکروگرم در میلی لیتر است یکی از مطالعات فعالیت ضد میکروبی را در برابر کاندیدا مقاوم به فلوکونازول بررسی کرد.

آنها ادامه دادند و آزمایش کردند اثر فرآورده‌های تجاری موجود در پنج بیمار HIV مبتلا به کاندیدیازیس دهان، نتیجه‌گیری شد که بهبودی در این بیماران وجود دارد که نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه را برجسته می‌کند.

واقعیت جالب دیگر در مورد دارچین نقش آن در تغییر بیان ژن است که در تشکیل بیوفیلم ها نقش دارد استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس یکی از علل اصلی بیوفیلم است و به همین دلیل است که به عنوان یک پاتوژن بدنام بیمارستانی ظاهر شده است.

ادبیات مربوط به اثر دارچین بر ویروس ها محدود است با این حال، گفته می شود که سنتز پروتئین را که مسئول توانایی بهبود بقا در موش ها به دنبال عفونت با ویروس آنفولانزا است، مهار می کند.